ดิษโสธ. โคลงนิราศพระประธม: วรรณกรรมเชิงสาธิตแบบวิธีแห่งโคลงสี่สุภาพ. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 90-104, 11.