ไชยรัตน์พ. "คำ" ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 105-110, 11.