สิทธิเกษรส. ภาษาพาหะสัมพันธ์ในจดหมายส่วนตัว. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 111-125, 11.