เพิ่มเกษรน. ลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ไทย. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 126-136, 11.