คงจันทร์ส. คำเลี่ยง. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 154-158, 11.