โตวิวัฒน์ล. เก็บตกใบเซียมซีที่มอดินแดง. วรรณวิทัศน์, v. 2, p. 159-166, 11.