เจริญจิตรกรรมป. มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่. วรรณวิทัศน์, v. 4, p. 94-108, 11.