เจริญจิตรกรรม ป. มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 4, p. 94–108, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2004.6. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62331. Acesso em: 30 ก.ย. 2022.