วิทยศักดิ์พันธุ์ส. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ. วรรณวิทัศน์, v. 5, p. 215-261, 11.