ธันวารชรร. ภาษาถิ่น: วิธีเรียนรู้และรักษา. วรรณวิทัศน์, v. 6, p. 217-230, 11.