เจริญจิตรกรรมป. พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา. วรรณวิทัศน์, v. 7, p. 23-38, 11.