ดิษฐป้าน ว. วรรณกรรมเสี่ยงทาย "ศาสตรา": ภูมิปัญญาของชาวใต้. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 7, p. 39–86, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2007.3. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62366. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.