แก้วคัลณาน. การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย. วรรณวิทัศน์, v. 8, p. 1-40, 11.