ปฤชากุลว. ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์. วรรณวิทัศน์, v. 8, p. 41-57, 11.