อ่องวุฒิวัฒน์ส. "ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์, v. 8, p. 160-184, 11.