อ่องวุฒิวัฒน์ ส. "ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 8, p. 160–184, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2008.6. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/62379. Acesso em: 4 ก.ค. 2022.