ธันวารชรร. นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน. วรรณวิทัศน์, v. 8, p. 185-200, 11.