-ก. การวิเคราะห์ฉากตื่นเต้นสำคัญในนวนิยายสยองขวัญของจินตวีร์ วิวัธน์. วรรณวิทัศน์, v. 8, p. 201-208, 11.