แซ่เจี่ยธ. รัฐประหาร พ.ศ. 2549 กับแนวคิดประชาธิปไตยในกวีนิพนธ์การเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า. วรรณวิทัศน์, v. 12, p. 28-42, 11.