เจริญจิตรกรรมป. บทบรรณาธิการ. วรรณวิทัศน์, v. 10, p. (3)-(4), 11.