วัฒนทัพส. พระสุธนคำฉันท์: รสตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. วรรณวิทัศน์, v. 10, p. 107-138, 11.