บวรรักษา อ. บทบรรณาธิการ. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 16, p. (7)-(9), 2016. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/73760. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.