ศิริชัยยงบุญ ณ.; แก้วคัลณา น. ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย. วรรณวิทัศน์, [S. l.], v. 16, p. 24–46, 2016. DOI: 10.14456/vannavidas.2016.2. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS/article/view/73763. Acesso em: 3 ก.ค. 2022.