เฉิดฉินนภาพ.; ปักษาสุขอ. การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์, v. 16, p. 192-205, 11.