พัดทองสุปาณี. 2017. “พระภูมิพลมิ่งเกล้า หทัยไทย”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม). https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.1.