กงกะนันทน์วิภา. 2017. “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กับการใช้ภาษาต่างประเทศของคนไทย”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม), 1-4. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.2.