เพ็ชรกิจวรวรรณา, และ ปิยพสุนทราสุธาสินี. 2017. “"พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม), 5-33. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.3.