วรรณเวชนาวิน, และ ทัดแก้วชานป์วิชช์. 2017. “ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม), 269-90. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.11.