พัดทองสุปาณี. 2017. “คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม), 323-52. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.13.