งามรุ่งโรจน์นพวรรณ, และ แก้วคัลณานิตยา. 2017. “บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่”. วรรณวิทัศน์ 17 (ธันวาคม), 386-415. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.15.