หลักคำ เฉลิมพงษ์, และ แก้วคัลณา นิตยา. 2019. “เพลงพื้นบ้านในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่: การสืบสรรค์และแนวคิดของกวี”. วรรณวิทัศน์ 19 (1):34-80. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2019.2.