ปักษาสุขอำนาจ, และ สำเนียงงามสมชาย. 2018. “อุดมการณ์เชิงธุรกิจในวาทกรรมเกี่ยวกับบุญในหนังสือธรรมะ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์”. วรรณวิทัศน์ 18 (พฤศจิกายน), 105-37. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2018.5.