ลีลาพรพินิจ สุนีย์. 2018. “การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฎในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน”. วรรณวิทัศน์ 18 (พฤศจิกายน):185-210. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2018.8.