บุญโญบุณฑริกา, และ ทัดแก้วชานป์วิชช์. 2020. “ราวณะในปอุมจริยะของวิมลสูริ: ตัวละครปรปักษ์ตามแนวคิดศลากาปุรุษะ ”. วรรณวิทัศน์ 20 (1), 140-66. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.5.