พันชนสิทธิชัย, และ เหมือนโพธิ์ทองศิริสาร. 2020. “อักษรไทในอินเดีย: การดัดแปลงอักษรและอักขรวิธีเพื่อใช้เขียนภาษาบาลี”. วรรณวิทัศน์ 20 (2), 1-28. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.9.