บุญฮกศรัณย์ภัทร์. 2020. “เด็กคือผ้าขาว (?): ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเด็กกับสังคมที่นำเสนอผ่าน เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ”. วรรณวิทัศน์ 20 (2), 173-201. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.14.