สืบเสาะกมลรัตน์, ปิยพสุนทราสุธาสินี, และ อินทจามรรักษ์ชมนาด. 2020. “ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเด็กกัมพูชา จากผลการศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์”. วรรณวิทัศน์ 20 (2), 138-72. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.13.