อัจฉริยบดีวรุณญา. 2020. “บทบาทการควบคุม ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง”. วรรณวิทัศน์ 20 (2), 29-62. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.10.