เตียวลักษณ์ศศิชา, และ เกษมผลกูลอภิลักษณ์. 2020. “โหราศาสตร์กับการสร้างสรรค์นวนิยายเรื่องฤกษ์สังหารของ วรรณวรรธน์”. วรรณวิทัศน์ 20 (2), 63-104. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.11.