พิเชฐพันธ์ุนิติพงศ์. 1. “แนวคิดเกี่ยวกับคำบุพบทในภาษาไทย”. วรรณวิทัศน์ 13 (1), 140-69. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2013.7.