นิลประภัสสรรังรอง. 1. “โคลงกลอนของครูเทพ: ผลงานทรงคุณค่าด้านการศึกษา”. วรรณวิทัศน์ 1 (1), 107-25. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.8.