ธันวารชรราตรี. 1. “การศึกษาการซ้อนคำในภาษาไทย”. วรรณวิทัศน์ 1 (1), 154-69. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.11.