เจรีรัตน์วีรภา. 1. “ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 5-10. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.1.