เจริญจิตรกรรมประคอง. 1. “กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 22-30. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.3.