นิลประภัสสรรังรอง. 1. “คติธรรมในกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่: คุณค่าที่ไม่เคยล้าสมัย”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 31-46. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.4.