จุลวงศ์เสาวณิต. 1. “กากี: จากชาดกสู่กลอนบทละคร”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 47-63. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.5.