พัดทองสุปาณี. 1. “"โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 64-80. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.6.