แก้วคัลณานิตยา. 1. “วรรณวิจิตรของ "แสงทอง"”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 81-89. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.7.