ดิษโสธงชัย. 1. “โคลงนิราศพระประธม: วรรณกรรมเชิงสาธิตแบบวิธีแห่งโคลงสี่สุภาพ”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 90-104. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.8.