ไชยรัตน์พรทิพย์. 1. “"คำ" ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย”. วรรณวิทัศน์ 2 (1), 105-10. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.9.